Бүртгэлийн дугаар:4993// Бүртгүүлсэн огноо:2018/11/05//
Printprint
4- цахилгаан станцын урд байрлалтай газар зарна
Төрөл
Аж ахуйн зориулалттай
Газрын хэмжээ (м.кв)
1400
Аймаг хот
Улаанбаатар хот
Сум дүүрэг
Баянгол
Байршил
4-р цахилгаан станцын урд
Нийт үнэ
120 000 000 ₮

Холбоо барих

Утас
99178869
НАРИЙВЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Нэмэлт тайлбар : 1400м2 талбайтай. Дүүргийн захирамжтай газар зарна.
Газрын зураг:

Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих