ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах
А.О.С Хаус Зуслан Хашаа байшинХудалдаа
Үр дүн:9
Талбай: 460Газрын хэмжээ (м.кв): 5678Зөөврийн усБайхгүйУлаанбаатар хотСонгино хайрхан
35 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 45 000 000 ₮

Талбай: 50Газрын хэмжээ (м.кв): 700Зөөврийн усБайхгүйУлаанбаатар хотСонгино хайрхан
60 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 55 000 000 ₮

Талбай: 150Газрын хэмжээ (м.кв): 07Зөөврийн усЗөөврийн усУлаанбаатар хотСонгино хайрхан
175 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 42 000 000 ₮

Талбай: 184Газрын хэмжээ (м.кв): 1200Гүний худагЦэвэршүүлэхУлаанбаатар хотСүхбаатар
201 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 195 000 000 ₮

Талбай: 515Газрын хэмжээ (м.кв): 515Зөөврийн усБайхгүйУлаанбаатар хотБаянгол
202 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 35 000 000 ₮

Талбай: 45Газрын хэмжээ (м.кв): 277Гүний худагЦэвэршүүлэхУлаанбаатар хотЧингэлтэй
202 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 27 000 000 ₮

Талбай: 20Зөөврийн усБайхгүйУлаанбаатар хотЧингэлтэй
215 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 6 500 000 ₮

Талбай: 700Газрын хэмжээ (м.кв): 700Зөөврийн усЗөөврийн усУлаанбаатар хотЧингэлтэй
801 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 30 000 000 ₮

Талбай: 90Газрын хэмжээ (м.кв): 650Зөөврийн усБайхгүйУлаанбаатар хотСүхбаатар
1196 ХоногЦааш нь...
Худалдаа 36 000 000 ₮