ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах
Ажлын байр оффис объектТүрээс
Үр дүн:9
Талбай: 54Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотБаянгол
140 ХоногЦааш нь...
Түрээс 1 500 000 ₮

Талбай: 200Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотБаянгол
140 ХоногЦааш нь...
Түрээс 4 000 000 ₮

Талбай: 200Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотБаянгол
174 ХоногЦааш нь...
Түрээс 4 000 000 ₮

Талбай: 160Түрээслэх хугацаа: 10-12 сарУлаанбаатар хотБаянгол
253 ХоногЦааш нь...
Түрээс 5 000 ₮

Талбай: 47Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотЧингэлтэй
272 ХоногЦааш нь...
Түрээс 20 000 ₮

Талбай: 12Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотЧингэлтэй
529 ХоногЦааш нь...
Түрээс 200 000 ₮

Талбай: 180Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотХан уул
768 ХоногЦааш нь...
Түрээс 20 000 ₮

Талбай: 50Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотСүхбаатар
993 ХоногЦааш нь...
Түрээс 500 000 ₮

Талбай: 40Газрын хэмжээ (м.кв): 40Түрээслэх хугацаа: Удаан хугацаагаарУлаанбаатар хотБаянзүрх
1115 ХоногЦааш нь...
Түрээс 1 800 000 ₮